Tel.: 06 - 51978940
 
     
 
 
Bibliotheken
 
 
Een veelzijdige benadering van het onderwijs is een goede kans het bibliotheekwerk in uw werkgebied op de kaart te zetten. Niet alleen naar de onderwijsinstellingen toe maar zeker richting uw gemeente.
 
Er liggen veel kansen voor bibliotheken om hun educatieve kerntaak op een vraaggerichte en professionele wijze uit te voeren. Van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en het primair onderwijs tot het voortgezet onderwijs. Van het formuleren van educatief beleid tot het implementeren ervan.
De doelgroepen vragen een eigen aanpak en benadering. De relaties met deze instellingen zijn dan ook van essentieel belang voor een vraaggerichte dienstverlening van de bibliotheek.
 
 
Ook bibliotheken houden zich steeds meer met mediawijsheid bezig. Een goede ontwikkeling, zeker voor de relatie met het onderwijs. Maar hoe mediawijs is de bibliotheek zelf? Als Mediacoach en met haar ervaring in de bibliotheekbranche kan Yola deze 2 ontwikkelingen heel goed samenbrengen.
 
Yola begeleidt en ondersteunt bibliotheken die hun educatieve dienstverlening (verder) willen professionaliseren; van advies tot implementatie inclusief training en coaching.
 

   
  Copyright 2006 - 2011 RadYance Advies en Projecten    Disclaimer