Tel.: 06 - 51978940
 
     
 
 
Disclaimer
 
 
Aansprakelijkheid, copyright op de website van Radyance Advies en Projecten en auteurswet.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Radyance Advies en Projecten besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website van Radyance Advies en Projecten wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

 

De informatie op de website van Radyance Advies en Projecten wordt regelmatig aan- gevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker van de website van Radyance Advies en Projecten mag geen auteurs rech- telijke en beschermde werken of andere in de website van Radyance Advies en Projecten opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de website van Radyance Advies en Projecten (ook niet via een eigen netwerk).

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website van Radyance Advies en Projecten geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Radyance Advies en Projecten, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website Radyance Advies en Projecten te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aan- sprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de website Radyance Advies en Projecten verkregen.

 
 
RadYance advies en projecten
Yola Hopmans
   
  Copyright 2006 - 2011 RadYance Advies en Projecten    Disclaimer