Tel.: 06 - 51978940
 
     
 
 
Onderwijs
 
 
Scholen hebben steeds meer te maken met mediagebruik van hun leerlingen. Vanaf groep 7 beschikken veel kinderen al over een mobiele telefoon en kinderen zijn steeds zijn kinderen actief op een tablet. Internet is bijna niet meer weg te denken op school en Social Media wordt door school, leerkrachten, kinderen en ouders gebruikt.
 
Hoe ga je als school om met de verschillende aspecten van het mediagebruik?
 
Wat wil je als school met Social Media en is daarover wat afgesproken met de leerkrachten? Is er een visie op mediawijsheid, is er beleid en heeft de school bijvoorbeeld een mediaprotocol?
 
 
Allemaal vragen die een steeds grotere rol kunnen gaan spelen op scholen omdat media een steeds nadrukkelijker plek inneemt in de samenleving.
 
Yola heeft ruime ervaring in het begeleiden van scholen als het gaat om
• Visieontwikkeling op mediawijsheid op school
• Schrijven van media (beleids)plannen
• Opstellen mediaprotocollen
• Medialessen en mediavoorlichting aan leerlingen
• Workshops leerkrachten
• Ouderavonden
 
Meer weten? Neem contact op met Yola
 
  Copyright 2006 - 2011 RadYance Advies en Projecten    Disclaimer